Actieplan GrienLinks Dongeradiel

GRIEN LINKS IS DEMOCRATISCH, GROEN EN SOCIAAL VOOR ONS ALLEMAAL

Daarom:

De afdeling GrienLinks Noard East Fryslân

De afdeling GrienLinks Noard East Frysl‚n of Noord Oost Friesland, afgekort GLNOF, bestaat uit drie gemeentes: Dongeradiel, Dantumadiel en Ferwerderadiel.

kernenergie is niet duurzaam

GrienLinks is voor duurzame energieopwekking en voor besparingen op energiegebruik; kernenergie is niet duurzaam. Uranium is een eindigende grondstof. Het afval zal ons honderdduizenden jaren achtervolgen. De winning van uranium ontwricht sociale gemeenschappen. Bovendien mag de winst van de centrales opgestreken worden door de elektra firma's die de kerncentrales exploiteren, maar kan de maatschappij de klappen opvangen als het fout gaat.

Fossiel schandaal

Ook u betaalt elk jaar 800 euro (gemiddeld) voor smerige energie; wilt u dat?
Grootverbruikers betalen geen belasting over hun energie, u wel!

kernafval

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Kort commentaar bij dit krantenbericht (zie bijlage)